Explore the Extraordinary  >>
BUTTON-Style-1-DE-2-21-iands.jpg

Local Groups-Slovenija-Ljubljana

Slide

Slide

You are
welcome to join us
at any meeting!
Heading layer

Service Area:

Ljubljana and surrounding areas

Contact:

Please use the contact form at the bottom of this page to contact this IANDS group.

Mailing address: IANDS Slovenija
Mladinski informacijski centerMirj
e 71000 Ljubljana Slovenia

Regular Meeting Dates and Times:

Dru?tvo za preu?evanje obsmrtnih do?ivetij

Dobrodo?li na doma?i strani Dru?tva za preu?evanje obsmrtnih do?ivetij. Stran je namenjena vsem, ki se zanimate za obsmrtna do?ivetja, bodisi, da ste sami imeli to ali podobno izku?njo, da poznate nekoga s tem do?ivetjem, da raziskujete ta pojav, se z njim sre?ujete slu?beno, ali pa samo ?elite poglobiti va?e razumevanje ?ivljenja in smrti.

Meeting Location:

Other information:

Membership in IANDS Slovenija is open to all who feel connection with association's activities: to experiencers, their family members and/or friends, scientists, medical personnel, journalists, and the general public.